[[Site/Publish_:_unsupportedBrowser]]

Vilka krav ställs för Certifiering?

Certifiering av företag

 • - Krav på organisation, ekonomi och rutiner
 • - Krav på erfarenhet och kompetens
 • - Krav på rutiner för service, underhåll och reparationer
 • - Krav på skydd av dokumentation och egna lokaler
 • - Krav på kvalitetssystem
 • - Certifieringen är giltig i fem år och följs upp varje år


Certifiering av personer

 • - Krav på teoretisk grundkunskap
 • - Krav på flerårig praktisk erfarenhet
 • - Krav på kunskaper om normer, föreskrifter och tillämpliga lagar
 • - Krav på genomgångna kurser
 • - Examination genom skriftligt prov
 • - Certifieringen är giltig i tre till fem år och följs upp varje år


Certifiering av produkter

 • - Krav på uppfyllande av aktuella normer och standarder
 • - Krav på bl.a. miljötålighet och funktioner
 • - Krav på testrapporter från godkända oberoende laboratorier
 • - Krav på installations och bruksanvisningar på svenska
 • - I förekommande fall görs årsvisa kontroller av fabrikerna


Certifiering av ledningssystem

 • - Krav enligt de internationella standarderna ISO9001 för kvalitetsledningssystem och ISO14001 för   miljöledningssystem
 • - SWE Q kvalitetsledningssystem för branschföretag
 • - Regelbundna uppföljningar, en till två gånger per år